Du er her:
Om teksten:Godtkjøbsartikler
«Manden»/Andhrimner (nr. 12, 2. kvartal)
Datering:22.06.1851
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
GODTKJØBSARTIKLER
Som bekjendt, maatte Sorenskriver Rasch paa Grund af Sygelighed forlade Thinget, og dette erholdt som Vederlag – en Daler! Sandelig, Taxten er ikke ublu; eller skulde virkelig en Daler være Middelværdien pr. Stykke af Thingmænd iaar?

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her