Peer Gynt – mellomtrinnet (5.-7. årstrinn)
Oppgavene er laget av Stine Dyrøy (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Informasjon til lærer:
Ibsen-tekstene i denne utgaven er gjengitt i original språkdrakt, med ord- og sakforklaringer tilgjengelig. Læreren kan eventuelt velge å dele ut tekstutdrag til elevene fra nyere, moderniserte utgaver.
Praktiske forberedelser:
Skaffes til veie av læreren: 1) bilder av Besseggen, 2) Griegs musikk: Dovregubbens hall, Solvejgs sang
(f.o.m. Aases replikk: ”Peer, du lyver!” t.o.m. Aases replikk: ”Peer, du er og blir forloren!”)
Elevene får utdelt tekstutdraget og eventuelt bilder av Besseggen. Læreren leser/dramatiserer utdraget. Prøv å skille mellom Peer og Aase ved hjelp av stemmebruk, rekvisitter (for eksempel at Peer har caps) eller ved forflytning mellom to steder på gulvet. Dersom det er to lærere til stede, kan den ene være Peer og den andre Aase.
Oppgave 1
Skriv en kort gjenfortelling i prosa (maks ett avsnitt) av dialogen mellom Peer og Aase, der du prøver å få med det viktigste. Spør læreren om det er noe i teksten du ikke forstår. Hva slags forskjell synes du det gjør om teksten er skrevet på vers eller i prosa?
Oppgave 2
Peer Gynt er altså et skuespill skrevet på vers. Kan du klare å finne noen rim i teksten? Hvor på linja er rimet plassert? Er det noe fast mønster for hvilke verslinjer som rimer med hverandre? (Noen av verslinjene er delt i to, mellom Aase og Peer.)
Oppgave 3
Hva slags inntrykk får du av Peer? Hvilke gode sider har han? Og hvilke er mindre gode?
Oppgave 4
Tegn Peer Gynt slik du forestiller deg at han ser ut. Hvilke sider ved Peer har du prøvd å få fram? Er det slik at vi kan gjenkjenne indre egenskaper i menneskers utseende? Kan vi for eksempel se på et menneske at det lyver?
Oppgave 5
Peer er flink til å fortelle historier. Lat som du er Peer og skriv en fantastisk historie om en dag sykkelen din plutselig kunne fly.
(f.o.m. sceneanvisningen ”Dovregubbens Kongshal.”. t.o.m. sceneanvisningen ”Spil og Dans.” Søk på 'Dovregubben'.)
Roller fordeles mellom elevene i klassen. I bakgrunnen spilles Griegs ”I Dovregubbens hall”. Replikkene fremsies i stadig høyere tempo, slik som musikken. Musikken skrus opp når teksten er lest ferdig og spilles til den tar slutt. Læreren forteller hvordan det går videre: at Peer til slutt nekter å gifte seg med Dovregubbens datter når Dovregubben vil snitte ham i øyet for å ta fra ham menneskesynet og i stedet gi ham ”trollsanser”.
Oppgave 1
Finn ting du kan kjenne igjen fra eventyr i Peer Gynt. Hvorfor er dette ikke et eventyr?
Oppgave 2
Synes du musikken passer til teksten? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Oppgave 3
Hvordan vil du beskrive trollene? Hva er forskjellen på mennesker og troll? Hva vil det si å ”være seg selv”? Og å ”være seg selv nok”? Hva med Peer: er han seg selv eller seg selv nok?
Søk på 'Vinter og Vaar'. Solvejgs sang til Griegs musikk spilles.
Læreren forteller om de ulike jentene Peer treffer: Ingrid, Solvejg, Dovregubbens datter (Den grønnkledte) og Anitra.
Oppgave 1
Peer møter mange jenter som han forelsker seg i: Ingrid, Solvejg, Dovregubbens datter og Anitra. Hvem synes du han bør velge? Hvorfor? Hva med jentene. Er Peer noe å satse på? Burde Solvejg vente så lenge? Tror du jenter i dag ville ventet like lenge?
(f.o.m. "Knappestøberen med Redskabskiste og en stor Støbeske kommer fra en Sidevej" t.o.m. "Peer Gynt løber".) Søk på 'Redskabskiste'.
Læreren forteller: Peer Gynt har en åpen slutt, dvs. at vi ikke får vite hvordan det går med Peer til slutt. Mot slutten av stykket møter Peer en knappestøper. Knappestøperen vil støpe ham om til en knapp fordi han verken har vært en stor synder eller en edel person. Peer vil heller slå følge med djevelen (Den magre) ned i helvetet, men denne er ikke overbevist om at han har gjort store nok synder. Solvejg forsøker å frelse Peer ved å si at han hele tiden har vært i hennes hjerte og hennes kjærlighet.
Oppgave 1
Hvordan tror du det går med Peer til slutt? Ender han i himmelen, i helvetet, eller blir han smeltet om til en knapp? Hva tror dere kan vente oss etter at vi er døde? Tror dere det er noen sammenheng mellom hvordan vi lever på jorda og hva som eventuelt kan skje etter at vi er døde?